Slagport

Finns i målat utförande i valfri kulör och kan även fås med glas i bladen.

Slagportar är den traditionella typen av garageport där ena dörren låses med spanjolett och den andra fungerar som gångdörr.

Fördelar med slagportar är till exempel att de ställer minimala krav på inbyggnadshöjd och att de inte stjäl något utrymme inne i garaget. De är därför särskilt lämpliga när garaget används som förråd eller hobbylokal och därför används mest för gångtrafik.

Nackdelar kan vara snöröjning som krävs för att kunna öppna porten.